müqarinə(t)

müqarinə(t)
ə. 1) bitişmə, birləşmə, yaxınlaşma; 2) astronomiyada: ulduzların bir-birinə yaxınlaşması

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • müqarin — ə. 1) bitişmiş, birləşmiş; 2) eyni zamanda olan, zaman etibarilə birgə cərəyan edən sinxron; 3) astronomiyada: birbirinə yaxınlaşmış (ulduzlar haqqında) …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • Muslim conquest of Persia — Part of the Muslim conquests Mounted Persian knight, Taq e Bostan, Iran …   Wikipedia

  • Wahba Zuhayli — Dr. Professor Sheikh Wahba Mustafa al Zuhayli (1932 ) born in Dair Atiah, Syria is a prominent Sunni professor and Islamic scholar specializing in Islamic law and legal philosophy. He is also currently a preacher at Badr Mosque in Dair Atiah. He… …   Wikipedia

  • ruh — is. <ər.> 1. İnsanın psixi aləmi, onun hiss və duyğuları, əhvali ruhiyyəsi. <Xəlilin> bir an sıxılan ürəyi haman açıldı, səbəbsiz bir nəşə ruhuna hakim oldu. Ç.. Torpağı bəzəsin bənövşə, nərgiz; Ruhuma doğmadır hər cığır, hər iz. H.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”